Personal Coaching

Zingeving en zelfverwerkelijking

Zingeving “doe je”, je geeft al dan niet zin aan jouw bestaan.
Henk Jansen werkt vanuit de benadering dat een ieder de vrije keuze heeft welke zin en betekenis hij of zij
geeft aan het leven.

 • Onderzocht wordt ( “A zeggen”, bewustwording):
 • * welke waarden en principes voor jou richtinggevend en vervullend zijn.
 • * welke opvattingen en gedragspatronen zelfbelemmerend zijn.
 • * welke krachten en talenten nog niet geactualiseerd zijn.

 • Gestuurd wordt op ( “B zeggen”, doen):
 • * in beweging komen.
 • * experimenteren met nieuw, patroondoorbrekend alternatief gedrag.
 • * het eigen laten worden en laten beklijven van de nieuwe inzichten en nieuw gedrag.

Vergoedingen voor personal coaching is bij de meeste zorgverzekeraars mogelijk als er sprake is van
een aanvullende verzekering.

Meer informatie? Bel 06 - 42306177 of neem contact op via het informatieformulier

 

 

 

 • T.O.T de Kern
 • Westeind 46
 • 9636 CD Zuidbroek