Jaartraining Werken m.b.v. Beeldende Middelen bij Veranderings-
processen

Voor therapeuten, psychologen, coaches en trainers.

Met ingang van 25 januari 2015 zal de Jaartraining Werken Met Beeldende Middelen bij Veranderingsprocessen
van start gaan.

 • Deze training is bedoeld voor :
 • *professionele begeleiders bij veranderingsprocessen (therapeuten, psychologen, coaches, trainers).
 • *professionals die affiniteit hebben met het werken met beeldende middelen die zich deze benadering eigen willen  gaan maken en die het werken met hun cliënten willen toepassen.
 • *professionals die deze jaartraining willen gebruiken als een ontdekkingsreis en een impuls op het gebied van  eigen persoonlijke ontwikkeling.

Zowel in theorie als praktijk wordt er in deze intensieve jaartraining gewerkt met een variatie aan beeldende middelen zoals schilderen, tekenen, collages, boetseren, schrijven, landschapswerk en nog enkele andere beeldende vormen.

                   homo ludens     “Een mens is pas werkelijk mens als hij speelt…..”

Waarom de” beeldende benadering” bij therapie, begeleiding en coaching?

De cliënt wordt een context aangeboden waarin deze “spelend” kan ontdekken, grenzen kan verleggen en ruimte kan ervaren om te kunnen experimenteren. Deze werkvorm biedt de cliënt de gelegenheid om onbevangen nieuwe ervaringen op te doen. De beeldende benadering schept voorwaarden om mentale, zichzelf repeterende processen te omzeilen en om deze los te kunnen laten.
Als aanvulling, of als alternatief voor de gespreksvorm die doorgaans gehanteerd wordt bij begeleiding van cliënten in een veranderingsproces is de beeldende benadering een krachtig middel.
Het werkstuk is enerzijds een herkenbare en kenmerkende uitdrukkingsvorm van de cliënt. Anderzijds worden er indrukken vanuit het onderbewuste aangeboord die verrassend en vernieuwend kunnen zijn. De cliënt komt “in beweging”en kan nieuwe ervaringen opdoen.
Deze specifieke aanpak is heel geschikt bij zingevingsvraagstukken, rouwverwerking, stress, burnout en in het algemeen bij veranderingsprocessen.

 • Werken op twee sporen….
 • Tijdens deze jaartraining werkt u gelijktijdig op twee sporen.
 • 1.De eigen persoonlijke groei met behulp van het werken met beeldende middelen.
 •    U leert door zelf te ervaren en door te experimenteren met de verschillende werkvormen.
 •    U krijgt zicht op uw persoonlijke thematiek en ontwikkelingsproces.
 •    U krijgt een krachtige impuls in uw persoonlijke ontwikkeling, u wordt gestimuleerd om meer te gaan beschikken
     over eigen kracht, mogelijkheden en talenten.
 •    Terugkerende thema’s zijn: verlangen en vervulling; loslaten en afscheid; van oud naar nieuw gedrag;beschikken
     over eigen kracht,mogelijkheden en talenten; verbinding aangaan; zelfverwerkelijking; eigenheid; de spelende
     mens.
 • 2.Het leren van vaardigheden, methoden en technieken bij het werken met beeldende middelen met een cliënt.
 •    U leert de goede voorwaarden te scheppen om beeldend te kunnen werken.
 •    U leert op een coachende wijze het werkproces en het werkstuk van een cliënt te bespreken en “uit te werken”.

U leert een beeldend begeleidingsproces in te delen en te hanteren in de verschillende fasen.

De inleidende fase: het oproepen van het beeld, de emotie of het ontwikkelpunt.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van o.a. geleide fantasie, bezinning op thema, gebruik maken van muziek, ontspanningsoefeningen, beweging.
De vormgevende fase: de fase van het scheppen, het uitdrukken en gestalte geven. De cliënt kan het proces ingaan van het spelen en van het loslaten van het mentale en het verbale. Een groot voordeel van deze werkvorm is dat het “praten over” wordt omzeild.
De reflecterende fase:
* Nabespreken werkproces. Wat komt de cliënt tegen tijdens het proces van het creatief bezig zijn? Welke mogelijkheden, uitdagingen, aarzelingen, voorkeuren en drempels waren er?

* Bespreken- en uitwerken van het gemaakte werkstuk. Welke informatie bevat dit?
Een beeldend ‘product’ bevat een rijkdom aan informatie over de gemoedstoestand, de beleving en de perceptie van de maker ervan. Door de ervaringsgerichte benadering worden middels het werkstuk verlangens, uitdagingen, conflicten en nog niet geïntegreerde delen van de persoonlijkheid zichtbaar. Innerlijke processen worden zichtbaar, tastbaar. Er wordt gefocust op de beleving van de cliënt i.p.v. op de interpretatie van het werkstuk.

In deze jaartraining wordt gewerkt met, en uitvoerig aandacht besteed aan:
* De algemene gesprekstechnieken die gangbaar zijn bij coaching.
Zicht krijgen op veranderingsprocessen en hoe deze te begeleiden zijn (transitiemanagement).
We putten uit het werk van o.a.:E. Kübler-Ross, Marinus Knoope, Mihaly Csikszenszentmihalyi .
* Specifieke en bovenal ervaringsgerichte gesprekstechnieken en methoden, te gebruiken bij het uitwerken van een werkstuk bij de beeldende benadering. Dit zijn o.a. de voice dialogue; eenvoudige dramatechnieken; identificatie met aspecten van het werkstuk en gestaltwerk.
* Het scheppen van een veilige en stimulerende atmosfeer waarin de cliënt kan werken.
* Het leren voeling te houden met de stemming en de energie van de groep of van de cliënt, en hoe daarop in te spelen.
* Hoe spelvormen, ontspanningsoefeningen, energizers en lichaamswerk op het juiste moment zijn in te zetten.

 • Belangrijke inspiratiebronnen bij deze benadering van persoonlijke begeleiding zijn:
 • Psychosynthese (Assagioli, Ferrucci).
 • Carl Gustav Jung (de kracht en de creativiteit van het onderbewuste).
 • Fritz Perls (de gestaltbenadering, hier en nu & ervaringsgericht werken).
 • Carl Rogers (de cliëntgerichte benadering).
 • Mihaly Csikszenszentmihalyi (Creativiteit, over Flow, Schepping en Ontdekking).

In de opleiding wordt aandacht besteed aan marketing, literatuurkeuze en de opzet van een eigen praktijkruimte en in de omgang met- en kennis van de diverse te gebruiken materialen.
De jaartraining bestaat uit 10 bijeenkomsten en 1 supervisiegesprek.

Introductiedag
Enkele keren per jaar wordt in TOT de Kern een introductiedag gegeven, waarop werkvormen geoefend en toegelicht worden. Er is informatie over de opleiding.
De kosten voor deze introductiedag zijn € 75,00.
Bij inschrijving voor de opleiding worden deze kosten geretourneerd.

Voor informatie over het programma, data en kosten .
Onderstaand document kunt als PDF document downloaden of openen.
Dubbelklik voor direct openen en rechtermuisklik voor opslaan als PDF.

Programma Jaaropleiding Werken 2015  Programma Jaartraining Werken 2015

Meer informatie? Bel 06 - 42306177 of neem contact op via het informatieformulier

 

 

 

 • T.O.T de Kern
 • Westeind 46
 • 9636 CD Zuidbroek